Kontrakt for leie av arbeidskraft

Publisert 01.02.16 av Baard Fiksdal

Kontrakten for leie av arbeidskraft er utarbeidet i tråd med regler som trådte i kraft i 2013.

hjelm

NHO Service har utarbeidet en standardkontrakt for leie av arbeidskraft. Denne er tilpasset det nye regelverket som trådte i kraft 1. januar 2013. NHO Service anbefaler å bruke kontrakten, da den ivaretar begge parters interesser og skaper klarhet i avtaleforholdet.

Kontrakten finner du her

Mal for oppdragsbekreftelse vs kunde og mal for ansettelseforholdet:

Mal oppdragsbekreftelse kunde
Mal oppdragsbekreftelse ansatt

Se også Mal for informasjon gitt etter innsynsbegjæring etter arbeidsmiljøloven § 14-12b (3) og (4).

Den kan lastes ned her...